PEKKA PERSSON


HOME

PROJECT

CV

CONTACT


NEXT PROJECT


PREVIOUS PROJECT

30 DEGREES                            2008-10

30 breddegrader skiller Oslo fra Kairo. Hva som ellers skiller er et personlig forhold. Dette er et samarbeidsprosjekt som jeg kuraterte med Hamdy Reda. Prosjektet ble vist på Gezira Kunstsenter i Kairo, og Galleri IKM i Oslo. I mitt arbeide undersøkte jeg forskjeller og likheter med utgangspunkt i "nasjonalism" og "gjenvinning".

I det nasjonale perspektiv brukte jeg fargene i det norske og egyptiske flagget, som valør for hverdagslige inntrykk jeg følte var representative. Som likhetstegn oppdaget jeg at rødt og hvitt er felles. Dette kunne jeg bruke som et "handikapp". Fordi vi alle representerer den minste bestanddelen i en minoritet, nemlig oss selve, vil vi ikke oppleve det samme. Vi er ikke nasjonale identiteter, men av kjøtt og blod. Men det er i grunn mye mer som er grønt enn rødt, også i byn. Den vanligste fargeblindheten er mellom just grønt og rødt. Derfor brukte jeg konsekvent dette handikappet som uttrykk for en minoritet som ikke kan oppleve fargens symbolikk i en nasjonal innramming.

Gjenvinning handlet om hvordan våre resurser brukes og gjenbrukes i ulike prosesser...

Installation view Galleri IKM

Installation view Gezira Art Centre

Installation view - objects, mirrors, video

Red on Green, Kairo - Foto

Red on Green, Oslo - Foto

Red on Green, Kairo - Foto

Red on Green, Oslo - Foto

Red on Green, Kairo - Foto


Red on Green, Oslo - Foto

Installation view - Torshovparken, Oslo

Installation view - Torshovparken, Oslo

Installation view - Torshovparken, Oslo

Installation view - Torshovparken, Oslo
BACK TO THE TOP
Copyright - Pekka Persson, Seljeveien 18, 1481 Hagan, Norway, +47 93 08 26 61,  pekka.p@online.no