PEKKA PERSSON


HOME

PROJECT

CV

CONTACT

NEXT PROJECT


PREVIOUS PROJECT

THE END                      2000-02

The end referer til "slutten", men er i sitt uttrykk basert på hva som på mennesket oftest omtales som "enden". Dette er en serie monotypier med direkte avtrykk av baksiden av kroppen. Monotypiene er ikke fotostatkopier, men innehåller bevegelse, slik at uttrykket sklir over mot det antropomorfe. Det ferdige avtrykk er siden avbildet både direkte og invertert til fotografisk gjegivelse (de mørke bildene).

End #1 - Monotypi

End #2 - Monotypi

End #3 - Foto, monotypi inverted

End #4 - Foto, monotypi inverted

End #5 - Monotypi

End #6 - Monotypi

End #7 - Monotypi


End #8 - Foto monotypi inverted
 


End #9 - Monotypi

End #10 - Foto, monotypi inverted


BACK TO THE TOP
Copyright - Pekka Persson, Seljeveien 18, 1481 Hagan, Norway, +47 93 08 26 61,  pekka.p@online.no