PEKKA PERSSON


HOME

PROJECT

CV

CONTACT


NEXT PROJECT


PREVIOUS PROJECT

KRIM                            2003

KRIM er et ord, og det sentrale i mitt første internettbaserte prosjekt. Det innehåller alle bilder og dokument som på nettet, i denne perioden, er lagret som "krim" (alt. crim), og som jeg hadde tilgang til (ca. 250). Denne installasjonen fant sted på Galleri Uffizzi, i det gamle badet på Høvik, et hus i 3 etasjer, hvor alle rom ble brukt. Utearealet var avgrenset med stripete plasttejp. Installasjonen innehåller også objekter (exhibits), korrespondanse mellom internasjonale etterretninger, fotografisk dokumentasjon (lab) og rekonstruksjoner.

Installation view - Galleri Uffizzi


Installation view - Rekonstruksjoner

Installation view - Rekonstruksjoner

Reconstruct

Installation view - Dokumentasjon

Installation view - Dokumentasjon

Dokumentasjon - KRIM - CRIM

Dokumentasjon KRIM - CRIM

Dokumentasjon KRIM - CRIM


Dokumentasjon KRIM - CRIM

Installation view - Exhibits (bevisformål)

Exhibit No. PP 20544 - 07 (bevisformål)

Exhibit No. PP 20544 - 06 (bevisformål)

Installation view - Correspondance

Correspondance

Installation view - LAB

Installation view - LAB

Installation view - LAB

LAB

BACK TO THE TOP
Copyright - Pekka Persson, Seljeveien 18, 1481 Hagan, Norway, +47 93 08 26 61,  pekka.p@online.no