PEKKA PERSSON


HOME

PROJECT

CV

CONTACT


NEXT PROJECT

MEMORIES OF THE FUTURE                           2017 - 

Ved å ta i bruk mitt fotoarkiv på nye måter, settes fortid og nåtid inn i ikke-kronologiske tilfeldigheter, hvilket gir uante refleksjoner, improvisasjoner, som å blikke inn i fremtiden.

Kunstneriske inspirasjoner fra surrealisme, cut-up, remake, kobra etc. kommer spontant. Den kreative prosessen, en form for "Stream of conciousness", ligger i selve observasjonen som oppstår i det øyeblikk den skapes.
Bildene behandles først som digitale collage, og printes ut på matt papir. Siden bearbeides de videre i nåtid ved hjelp av blyanter, pastellkritt, tusj og akryl. Se også "Infinite Loop" (Next project link)

Reconstruction - 63 x 69 cm, 2017, Blyant, pastell, tusj og akryl på fotoprint

PAssage - 63 x 69 cm, 2017, Blyant, pastell, tusj og akryl på fotoprint

Everything continues - 63 x 69 cm, 2017, Blyant, pastell, tusj og akryl på fotoprint

Overflow - 63 x 69 cm, 2017, Blyant, pastell, tusj og akryl på fotoprint

Room full of mirrors - 63 x 69 cm, 2017, Blyant, pastell, tusj og akryl på fotoprint

Significations - 63 x 69 cm, 2017, Blyant, pastell, tusj og akryl på fotoprint

BACK TO THE TOP
Copyright - Pekka Persson, Seljeveien 18, 1481 Hagan, Norway, +47 93 08 26 61,  pekka.p@online.no