PEKKA PERSSON


HOME

PROJECT

CV

CONTACT


NEXT PROJECT

ØYEBLIKK                  

"Bildet oppstår kontinuerlig, uten kronologi eller linearitet. Det gjenkjennelige og det abstrakte griper inn i hverandre. Et sted svever det frie og meningsfulle. I neste stund har noe forsvunnet og annet kommer tilsyne. Alle referanser og assosiasjoner er tidløse. Som om minnesfragmentene beveger seg over i neste øyeblikk."

Hele serien er i svart hvitt. Teknikk er blyant, pastell, tusj og gouache på fotoprint


Krystalliseringer - 63 x 69 cm, 2019

Not in China - 63 x 69 cm, 2018

Fortsettelser - 63 x 69 cm, 2017

Påminnelser - 63 x 69 cm, 2019

Tegn - 63 x 69 cm, 2018

Grenser - 63 x 69 cm, 2019


Rekonstruksjoner - 63 x 69 cm, 2017


Uavkortet hele forestillingen - 63 x 69 cm, 2019Overflod - 63 x 69 cm, 2017


BACK TO THE TOP
Copyright - Pekka Persson, Seljeveien 18, 1481 Hagan, Norway, +47 93 08 26 61,  pekka.p@online.no