PEKKA PERSSON


HOME

PROJECT

CV

CONTACT


PREVIOUS PROJECT

NEXT
PROJECT

ØYEBLIKK                  

"Bildet oppstår kontinuerlig, uten kronologi eller linearitet. Det gjenkjennelige og det abstrakte griper inn i hverandre. Et sted svever det frie og meningsfulle. I neste stund har noe forsvunnet og annet kommer tilsyne. Alle referanser og assosiasjoner er tidløse. Som om minnesfragmentene beveger seg over i neste øyeblikk."

Teknikk er blyant, pastell, tusj og gouache på fotoprint, 63x66 cm

#19 Nemesis,  2021

#18 something is happening,  2020

#17 Trust,  2020

#16 Out of darkness,  2020

#15 Migrasjon,  2020

#14 Krystallisering,  2019

#13 Forandring,  2019
#12 Not in China, 2018

#11 Fortsettelser, 2018

#10 Påminnelser, 2018

#9 Tegn - 63 x 69 cm, 2018


#8 Grenser, 2018


#7 Rekonstruksjon, 2017


#6 Uavkortet hele forestillingen, 2019


#5 Passasje,  2017


#4 Overflod, 2017


BACK TO THE TOP
Copyright - Pekka Persson, Seljeveien 18, 1481 Hagan, Norway, +47 93 08 26 61,  pekka.p@online.no